XIX. Lisansüstü Konferansı Bildiri Çağrısı

XIX. Lisansüstü Konferansı Bildiri Çağrısı

19. Lisansüstü Konferansımızın son başvuru tarihi 22 Mayıs olarak güncellenmiştir.

TED Üniversitesi, Ankara

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD), 2023 yılı toplantısını TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecektir. 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010 ve 2011 yıllarında Okan Üniversitesi, 2012 ve 2013 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015 yılında Uludağ Üniversitesi, 2016 yılında Çukurova Üniversitesi, 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019 yılında Bilkent Üniversitesi ve 2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslarda olduğu gibi, bu yıl da amaç genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır.

Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Konferansın dili Türkçe’dir. Katılım ücreti istenmemektedir.

Konferansta sunulacak bildirilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri kapsamındaki konularla ilintili olması gerekmektedir. Bununla birlikte, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularına atıfta bulunan tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi disiplinlerden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Konferansa aşağıdaki konular ile başvurulabilir:

Bölge Çalışmaları
Demokratikleşme ve İnsan Hakları
Dış Politika Çalışmaları
Göç Çalışmaları
Güvenlik
Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar
Sivil Toplum Çalışmaları
Siyasal Davranış ve Seçimler
Siyasal Değişimler
Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler
Siyasi Tarih
Sosyal Adalet
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişimler
Türk Dış Politikası
Türkiye Siyaseti
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma

2023 yılı SİTD Lisansüstü Konferansı’na bildirileriyle katılmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, aşağıdaki formu doldurduktan sonra 12 Mayıs 2023 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Başvurular daha sonra ilan edilecek bir tarihte cevaplandırılacak ve konferans programı 27 Mayıs 2023 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılar, bireysel bildirileriyle olduğu gibi panel önerileriyle de konferansa katılım başvurusu yapabilirler. Panel önerisi ile katılım başvurusu yapmak isteyenler oturumda yer alacak her bir bildiri için aşağıdaki formu doldurmalı ve buna ek olarak oturum başlığı ve oturumda ele alınacak temel sorunsalı belirtmelidirler (Bildiri ve panel başvuru formları çağrının ekinde yer almaktadır.)

Konferansa katılımlar gönderilecek bildiri özetleri üzerinden değerlendirileceği için özetlerin kapsamlı (max 500 kelime) olması beklenmektedir. Katılımcılardan tam metin istenmeyecektir, sadece sözlü sunum yapılacaktır. Özet kitapçığı çevrimiçi olarak yayımlanacaktır. Konferanstan sonra yapılacak yeni bir duyuru ile tam metin olarak gönderilen bildiriler hakem sürecinden geçirilerek seçilenler dernek yayını olarak yine çevrimiçi olarak yayımlanacaktır.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat En İyi Makale Ödülü 2023

Bu yıl ikinci kez en iyi makale ödülü verilecektir. Türkiye’de siyaset biliminin gelişimine büyük katkıları olan ve siyaset bilimi eğitiminin ayrı bir kürsü haline gelmesi için emek veren Prof. Dr. Nermin Abadan Unat adına verilecek ödüle başvurmak isteyenlerin 12 Mayıs 2023 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr adresine tam bildiri metnini iletmeleri gerekmektedir. SİTD tarafından belirlenecek olan jüri, tam metinleri gönderilen bildirileri değerlendirecek, ana konuşmanın akabinde ödülü kazanan bildiri duyurulacak ve ödül sahibine takdim edilecektir. Ödül miktarı 3000 TL olarak belirlenmiştir.

Ulaşım ve Konaklama İle İlgili Not: Ulaşım ve konaklama ile ilgili burs mevcut değildir. Ancak konaklama ile ilgili uygun fiyatlı seçenekler önerilecektir.

 

Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.