Sayman

Home » Sayman

Dr. Tunahan Yıldız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Tunahan Yıldız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini 2014’te, yüksek lisans derecesini 2016’da, doktora derecesini 2024’te ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Güncel araştırma alanları; İslamcılık, milliyetçilik ve entelektüel tarihtir. Makaleleri; Millennium: Journal of International Studies, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Uluslararası İlişkiler, İnsan ve Toplum ve OASIS dergilerinde yayımlandı. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı’nın Kökenleri (William Mulligan) kitabının çevirmenidir.

Tunahan Yıldız works in the Department of International Relations at Middle East Technical University (METU). He received his B.S. (2014), M.S. (2016), and Ph.D. (2024) degrees from the Department of International Relations at METU. His current research interests include Islamism, nationalism, and intellectual history. His research has been published in Millennium: Journal of International Studies, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Uluslararası İlişkiler, İnsan ve Toplum, and OASIS. He also translated the book The Origins of the First World War (William Mulligan) into Turkish.