Sayman

Home » Sayman

Doç. Dr. Ateş Uslu
İstanbul Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi İİBF  Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisans derecesini Paris I  Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Tarih bölümünden aldı. Doktora  çalışmalarını yine aynı üniversite ile Budapeşte Eötvös Loránd  Üniversitesi arasındaki ortak bir program çerçevesinde tamamladı. Doçent  unvanını siyasal düşünceler alanında aldı. Halihazırda Praksis dergisi  danışma kurulunda yer almakta, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler  Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Siyasal  düşünceler tarihi, kültür tarihi ve siyasal tarih alanlarında çeşitli  dergi ve kitaplarda yayımlanmış makalelerinin yanı sıra Lukács: Marx’a Giden Yol (2006), Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) ve Siyasal Düşüncelerin Toplumsal Tarihi (2021, üç cilt) adlı kitapları bulunmaktadır.

Açıklama Eklenecek

ates.uslu@siyasiilimler.org.tr