II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ

II. ULUSAL SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

7-8 EKİM 2023

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Başvurular 11 Haziran tarihine kadar uzatılmıştır.

1946 yılında Mülkiye Mektebi’nin Ankara Üniversitesi’ne bağlanması ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alması Türkiye’de siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. İzleyen yıllarda alanın bilimsel niteliği güçlenmiş, 1952’den itibaren doğrudan siyaset bilimi alanına özgü konuları ele alan araştırmalar ve yayınlar yapılmaya başlanmıştır. 1956’da ODTÜ’de Kamu Yönetimi Bölümü, 1961’de İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset İlmi Kürsüsü, 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Bölümü açılmıştır. Günümüzde siyaset bilimi eğitimi neredeyse her üniversitede verilmekte, Türkiye siyaseti üzerine her yıl yüzlerce makale, kitap yazılmakta ve araştırma yapılmakta ve projeler yürütülmektedir.

Geçmişi, Türkiye’de siyaset biliminin üniversitelerde kurumsallaştığı ilk yıllara uzanan derneğimiz 2022 yılında ilk ulusal kongresini gerçekleştirmiştir. 250’nin üzerinde bildiri sunulmuş, dinleyicilerle birlikte 500’ü aşkın akademisyen kongreye katılmıştır. Geç Osmanlı döneminden bu yana iç ve dış siyasetinde pek çok dönüşüm ve kırılma yaşayan Türkiye, siyaset bilimi alanının bütün alt dallarıyla ilgili araştırma ve çalışma yapma olanağı vermektedir. Halihazırdaki kapsamlı Türkiye yazını hem kaynağın zenginliğine hem de akademisyenlerin üretkenliğine işaret etmektedir. Siyasi İlimler Türk Derneği olarak sizleri karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasi tarih, siyaset kuramı ve yöntem alanlarındaki çalışmalarınızla bu yıl Bilkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde buluşmaya davet ediyoruz.

Kongre, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir.

Kongrenin dili Türkçedir. Kongre, doçentlik başvurusunda geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Kongreye bireysel bildiri veya panelle başvurmak mümkündür. Kongreye başvurmak için 5 Haziran 2023 tarihine kadar bildiri veya panel önerinizi (panel konusu, panel üyeleri ve bildiri özetleriyle birlikte) web sayfamızdaki ilgili formları doldurarak konferans@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. (Bildiri ve panel başvuru formları ekte verilmiştir.)

Kongreye katılmak isteyenlerin derneğe üye olması ve aidat borcu olmaması gerekmektedir. Dernek üyeliği ile ilgili bilgilere derneğimizin web sayfasından (www.siyasiilimler.org.tr) ulaşılabilir. Siyasi İlimler Türk Derneği’ne üye olmak için Dernekler Kanunu’ndaki koşullara uymak ve siyasi bilimler dalında çalışmalar ya da yayınlar yapmış olmak gereklidir. Üyeliğe kabul yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

SİTD yıllık aidatımız (2023 yılı itibariyle) doktorasını tamamlamış üyeler için 250 TL, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 75 TL’dir. Hesap numaramız Garanti Bankası Çağlayan Şubesi TR13 0006 2000 4030 0006 2992 04’tür. Web sitesindeki üyelik formunun doldurularak aidat ve kayıt ücreti ödemesine dair dekont ile birlikte bilgi@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Katılım ücretinin dernek üyesi doktoralı katılımcılar için erken kayıt durumunda 500 TL, 1 Ekim’den sonra ise 600 TL olması kararlaştırılmıştır. Dernek üyesi öğrenciler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) kongreye ücretsiz olarak katılabileceklerdir. Ayrıca, sunuş yapmadan dinleyici olarak katılmak isteyenler için de katılım ücretsizdir. Yol ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen bildiriler için özet kitapçığı hazırlanacaktır. Tam bildiri metinlerinin 22 Eylül 2023 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Panel Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiri Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.