Başkan

Home » Başkan

Prof. Dr. Sabri Sayarı
Sabancı Üniversitesi

Sabri Sayarı Sabancı Üniversitesinin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi Emeritus öğretim üyesidir. Lisans ve doktora derecelerini Ekonomi ve Siyaset Bilimi alanlarında ABD’nin Columbia Üniversitesinde aldıktan sonra 1971-73 yıllarında Rutgers Üniversitesinin Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1974-84 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. 1994 yılından 2005 yılına kadar Georgetown Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı ve aynı üniversitedeki Institute of Turkish Studies (Türkiye Çalışmaları Enstitüsü-ITS)’in direktörlüğünü üstlendi. ABD’de Columbia, George Washington ve California (Irvine) Üniversitelerinde, Danimarka’da Aarhus Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Sabri Sayarı’nın Türkiye Siyaseti, Türk Dış Politikası ve Karşılaştırmalı Siyaset alanına giren çeşitli konularda çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Sabri Sayarı is Professor Emeritus of Political Science at Sabancı University’s Faculty of Arts and Social Sciences. After receiving his B.A. in Economics and Ph.D. in Political Science from Columbia University, he taught at Rutgers University from 1971 to 1973. Between 1974 and 1984, he served as a member of Boğaziçi University’s Faculty of Economic and Administrative Sciences. From 1994 to 2005, Sabri Sayarı was on the faculty of Georgetown University’s School of Foreign Service where he was also the Director of the Institute of Turkish Studies (ITS). He has been a visiting professor at Columbia University, George Washington University, and University of California (Irvine) in the US, and Aarhus University in Denmark. Sabri Sayarı has published extensively on Turkish politics, Turkey’s foreign policy, and Comparative Politics.

sabri.sayari@siyasiilimler.org.tr