XVIII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI 2022 BİLDİRİ ÇAĞRISI

XVIII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI 2022 BİLDİRİ ÇAĞRISI

8 Ekim 2022, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD), 2022 yılı toplantısını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecektir. 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi,  2010 ve 2011 yıllarında Okan Üniversitesi, 2012 ve 2013 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015 yılında Uludağ Üniversitesi, 2016 yılında Çukurova Üniversitesi, 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve 2019 yılında Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslarda olduğu gibi, bu yıl da amaç genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır. Son iki yıldır pandemi nedeniyle ara verdiğimiz konferansın lisansüstü öğrencilerinin geniş katılımıyla gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Konferansın dili Türkçe’dir. Katılım ücreti istenmemektedir.

Konferansta sunulacak bildirilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri kapsamındaki konularla ilintili olması gerekmektedir. Bununla birlikte, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularına atıfta bulunan tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi disiplinlerden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Konferansa aşağıdaki konular ile başvurulabilir:

 

Bölge Çalışmaları                                                          Demokratikleşme ve İnsan Hakları

Dış Politika Çalışmaları                                              Göç Çalışmaları

Güvenlik                                                                            Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar

Sivil Toplum Çalışmaları                                            Siyasal Davranış ve Seçimler

Siyasal Değişimler                                                         Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler

Siyasi Tarih                                                                      Sosyal Adalet

Toplumsal Cinsiyet                                                       Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişimler

Türk Dış Politikası                                                        Türkiye Siyaseti

Uluslararası Hukuk                                                      Uluslararası İlişkiler Teorileri

Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma

 

2022 yılı SİTD Lisansüstü Konferansı’na bildirileriyle katılmak isteyen lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, aşağıdaki formu doldurduktan sonra 9 Eylül 2022 tarihine kadar  konferans@siyasiilimler.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Başvurular daha sonra ilan edilecek bir tarihte cevaplandırılacak ve konferans programı 24 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır.

Katılımcılar, bireysel bildirileriyle olduğu gibi panel önerileriyle de konferansa katılım başvurusu yapabilirler. Panel önerisi ile katılım başvurusu yapmak isteyenler oturumda yer alacak her bir bildiri için aşağıdaki formu doldurmalı ve buna ek olarak oturum başlığı ve oturumda ele alınacak temel sorunsalı belirtmelidirler (Bildiri ve panel başvuru formları çağrının ekinde yer almaktadır.)

 

Konferansa katılımlar gönderilecek bildiri özetleri üzerinden değerlendirileceği için özetlerin kapsamlı (max 500 kelime) olması beklenmektedir. Katılımcılardan tam metin istenmeyecektir, sadece sözlü sunum yapılacaktır. Özet kitapçığı çevrimiçi olarak yayımlanacaktır. Konferanstan sonra yapılacak yeni bir duyuru ile tam metin olarak gönderilen bildiriler hakem sürecinden geçirilerek seçilenler dernek yayını olarak yine çevrimiçi olarak yayımlanacaktır.

 

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat En İyi Makale Ödülü 2022

Bu yıl ilk kez en iyi makale ödülü verilecektir. Türkiye’de siyaset biliminin gelişimine büyük katkıları olan ve siyaset bilimi eğitiminin ayrı bir kürsü haline gelmesi için emek veren Prof. Dr. Nermin Abadan Unat adına verilecek ödüle başvurmak isteyenlerin 30 Eylül 2022 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr adresine tam bildiri metnini iletmeleri gerekmektedir.

SİTD tarafından belirlenecek olan jüri, tam metinleri gönderilen bildirileri değerlendirecek, ana konuşmanın akabinde ödülü kazanan bildiri duyurulacak ve ödül sahibine takdim edilecektir. Ödül miktarı 1000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Ulaşım ve Konaklama İle İlgili Not: Ulaşım ve konaklama ile ilgili burs mevcut değildir. Ancak konaklama ile ilgili uygun fiyatlı seçenekler önerilecektir.

Siyasi İlimler Türk Derneği XVIII. Lisansüstü Konferansı 2022 Başvuru Formu – PDF indirmek Tıklayınız.

Siyasi İlimler Türk Derneği XVIII. Lisansüstü Konferansı 2022 Bildiri Çağrısı – PDF indirmek için Tıklayınız.