Yönetim Kurulu Üyeleri

Home » Yönetim Kurulu

ÜYE
Doç. Dr. İlkim Büke Okyar

Yeditepe Üniversitesi

İlkim Büke Okyar, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doçent olarak çalışmaktadır. Lisansını Siyaset Bilimi ve İdari Çalışmalar alanlarında Kaliforniya Üniversitesi’nde (Riverside) tamamlamıştır (1996). Yüksek lisansını Işık Üniversitesi’nde Orta Doğu Çalışmaları (2008) bölümünde sürdürmüştür. Burada silahlı direniş hareketlerinin siyasi partilere dönüşümü ve siyasi meşruiyet arayışları üzerine Hamas örneği üzerinden çalışmıştır. Büke Okyar doktora araştırmalarına İsrail, Ben-Gurion Üniversitesi’nde Orta Doğu Çalışmalarında devam etmiştir (2015). Yayınları Orta Doğu’da devlet inşası, siyasi kültür, milliyetçilik ve kimlik politikalarını kapsamaktadır. 2015 yılında Chaim Herzog En İyi Doktora Tezi Ödülü’ne layık görülen devlet inşasında rekabetçi kimlikler konulu doktora tezi, 2023 yılında Syracuse University Press tarafından yayımlanmıştır. Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near East Studies, Siyasal: Journal of Political Sciences, gibi dergilerde yayınlanmıştır. Büke Okyar 2012-2016 yılları arasında Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde çeşitli projelere katkıda bulunarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmıştur. Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi teşvik etmeye ve sivil toplumu güçlendirmeye odaklanarak Türkiye ve Orta Doğu’da demokratikleşme ve kurumsal reforma yönelik projeler yürütmüştür. Büke Okyar, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’nin kurucu devlet felsefesi ve hafızasına ilişkin tarihi ve kültürel bilginin korunması ve tanıtılması çerçevesinde Fethi Okyar’ın kişisel arşivlerinin dijitalleştirilmesi ve akademiye kazandırılması projesine devam etmektedir.

İlkim Büke Okyar, works as an associate professor in the Department of Political Science and International Relations at Istanbul Yeditepe University. Her educational journey in Political Science and Administrative Studies began at the University of California, Riverside (1996). She pursued her Master’s degree in Middle Eastern Studies at Işık University (2008), where she conducted an in-depth study on the transformation of armed resistance movements into political parties focusing on their quest for political legitimacy with a case study on Hamas. Büke Okyar completed her Ph.D. at Ben-Gurion University, Middle East Studies (2015), further cementing her expertise in the region’s complex dynamics. Her research encompasses state-building, political culture, nationalism, and identity politics in the Middle East. Her doctoral thesis on competitive identities in state-building, which earned the Chaim Herzog Best Doctoral Thesis Award in 2015, was published by Syracuse University Press in 2023. Her further scholarly work has been published in prestigious journals such as Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near East Studies, and Siyasal: Journal of Political Sciences. Between 2012 and 2016, she contributed to several projects at Sabancı University’s Istanbul Policy Center, delving into democratization and institutional reform in Turkey and the Middle East, with a focus on fostering participatory and pluralistic democracy and strengthening civil society. Büke Okyar continues to a joint project with EHESS: École des hautes études en sciences sociales, focusing on the digitalization of Fethi Okyar’s personal archives for the preservation and promotion of historical and cultural knowledge of Turkey’s state building experience.

 

 

ÜYE
Doç. Dr. Seçkin Barış Gülmez

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Seçkin Barış Gülmez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde doçent olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Warwick Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Koç Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Doktora derecesini 2014 yılında Londra Üniversitesi Royal Holloway kolejinden almıştır. Araştırma
konuları arasında diplomasi çalışmaları ve dış politika analizi yer almaktadır. Bu konulardaki çalışmaları Foreign Policy Analysis, British Journal of Middle Eastern Studies, Interventions: Journal of Postcolonial Studies ve Place Branding and Public Diplomacy dergilerinde yayınlanmıştır.

Seçkin Barış Gülmez is an associate professor of International Relations at Izmir Katip Çelebi University, Turkey. He previously worked as a post-doctoral researcher at Koç University and as a teaching fellow at University of Warwick. He holds a PhD from Royal Holloway University of London. His academic research focuses on the intersection of diplomatic studies and foreign policy analysis. His most recent publications appeared in journals including Foreign Policy Analysis, British Journal of Middle Eastern Studies, Interventions: Journal of Postcolonial Studies and Place Branding and Public Diplomacy.

 

 

ÜYE
Prof. Dr. Mine Eder

Boğaziçi Üniversitesi

Mine Eder Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde profesör olarak çalışmaktadır.  Doktorasını Brezilya, Türkiye ve Güney Kore örnekleri üzerinden incelediği“Geç Endüstrileşmenin Krizleri” başlıklı doktora teziyle Virginia Universitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Eder, uzun seneler Türkiye’nin ekonomi politigi üzerine çeşitli makalelere imza atmış, kalkınma sorunlarının siyasal temellerinden, bölgesel işbirliğine, refah devletinden, kayıtdışılık ve yoksulluğa, göç sorununa dek geniş bir yelpazede akademik çalışmalar yürütmüştür. Yale, George Washington, Oxford ve Göteburg üniversitelerinde misafir araştırmacı ve öğretim üyeliği de yapan Eder’in son dönemki çalışmaları kentsel dönüşüm ve mekan siyaseti üzerine odaklanmaktadır.

Mine Eder is a professor in the Department of Political Science and International Relations at Boğaziçi University. Having completed her PhD in Political Science at the University of Virginia with a dissertation titled “Crises of Late Industrialization”, which examined the cases of Brazil, Turkey and South Korea, Eder has written various articles on Turkey’s political economy for many years, and has conducted academic studies on a wide range of topics from the political foundations of development problems, regional cooperation, the welfare state, informality and poverty, to the problem of migration. Eder has also been a visiting researcher and lecturer at Yale, George Washington, Oxford and Göteburg universities, and her recent work focuses on urban transformation and the politics of space.