Yönetim Kurulu

Home » Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Sabri Sayarı

Sabancı Üniversitesi
Hakkında

BAŞKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hakkında

GENEL SEKRETER
Doç. Dr. İlker Aytürk

Bilkent Üniversitesi
Hakkında

SAYMAN
Doç. Dr. Ateş Uslu

İstanbul Üniversitesi
Hakkında

ÜYE
Doç. Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi

Hacettepe Üniversitesi
Hakkında

ÜYE
Doç. Dr. Seçkin Barış Gülmez

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Hakkında

ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Berk Esen

Sabancı Üniversitesi
Hakkında