Lisansüstü Konferans Bildiri Modülü

Home » Lisansüstü Konferans Bildiri Modülü

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD), 2024 yılı toplantısını İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecektir. 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi,  2010 ve 2011 yıllarında Okan Üniversitesi, 2012 ve 2013 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015 yılında Uludağ Üniversitesi, 2016 yılında Çukurova Üniversitesi, 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019 yılında Bilkent Üniversitesi, 2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve 2023 yılında TED Üniversitesi’nde düzenlenen konferanslarda olduğu gibi, bu yıl da amaç genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır.

Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Konferansın dili Türkçe’dir. Katılım ücreti istenmemektedir.

Konferansta sunulacak bildirilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri kapsamındaki konularla ilintili olması gerekmektedir. Bununla birlikte, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularına atıfta bulunan tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi disiplinlerden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Konferansa aşağıdaki konular ile başvurulabilir:

Bölge Çalışmaları

Demokratikleşme ve İnsan Hakları

Dış Politika Çalışmaları

Göç Çalışmaları

Güvenlik

Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar

Sivil Toplum Çalışmaları

Siyasal Davranış ve Seçimler

Siyasal Değişimler

Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler

Siyasi Tarih

Sosyal Adalet

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişimler

Türk Dış Politikası

Türkiye Siyaseti

Uluslararası Hukuk

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma

2024 yılı SİTD Lisansüstü Konferansı’na bildirileriyle katılmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, aşağıdaki formu doldurduktan sonra 24 Mart 2024 tarihine kadar  konferans@siyasiilimler.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Başvurular daha sonra ilan edilecek bir tarihte cevaplandırılacak ve konferans programı 12 Mayıs 2024 tarihinde katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılar, bireysel bildirileriyle olduğu gibi panel önerileriyle de konferansa katılım başvurusu yapabilirler. Panel önerisi ile katılım başvurusu yapmak isteyenler oturumda yer alacak her bir bildiri için aşağıdaki formu doldurmalı ve buna ek olarak oturum başlığı ve oturumda ele alınacak temel sorunsalı belirtmelidirler (Bildiri ve panel başvuru formları çağrının ekinde yer almaktadır.)

Konferansa katılımlar gönderilecek bildiri özetleri üzerinden değerlendirileceği için özetlerin kapsamlı (max 500 kelime) olması beklenmektedir. Katılımcılardan tam metin istenmeyecektir, sadece sözlü sunum yapılacaktır. Özet kitapçığı çevrimiçi olarak yayımlanacaktır. Konferanstan sonra yapılacak yeni bir duyuru ile tam metin olarak gönderilen bildiriler hakem sürecinden geçirilerek seçilenler dernek yayını olarak yine çevrimiçi olarak yayımlanacaktır.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat En İyi Makale Ödülü 2024

Bu yıl üçüncü kez en iyi makale ödülü verilecektir. Türkiye’de siyaset biliminin gelişimine büyük katkıları olan ve siyaset bilimi eğitiminin ayrı bir kürsü haline gelmesi için emek veren Prof. Dr. Nermin Abadan Unat adına verilecek ödüle başvurmak isteyenlerin 28 Nisan 2024 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr adresine tam bildiri metnini iletmeleri gerekmektedir. SİTD tarafından belirlenecek olan jüri, tam metinleri gönderilen bildirileri değerlendirecek, ana konuşmanın akabinde ödülü kazanan bildiri duyurulacak ve ödül sahibine takdim edilecektir. Ödül miktarı 3000 TL olarak belirlenmiştir.

Ulaşım ve konaklamayla ilgili not: Ulaşım ve konaklamayla ilgili burs mevcut değildir. Ancak konaklama ile ilgili uygun fiyatlı seçenekler önerilecektir.

Bildiri başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Panel başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.