Siyasi İlimler Türk Derneği, I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Bildiri Çağrısı

1946 yılında Mülkiye Mektebi’nin Ankara Üniversitesi’ne bağlanması ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alması Türkiye’de siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. İzleyen yıllarda alanın bilimsel niteliği güçlenmiş, 1952’den itibaren doğrudan siyaset bilimi alanına özgü konuları ele alan araştırmalar ve yayınlar yapılmaya başlanmıştır. 1956’da ODTÜ’de Kamu Yönetimi Bölümü, 1961’de İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset İlmi Kürsüsü, 1973’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Bölümü açılmıştır. Günümüzde siyaset bilimi eğitimi neredeyse her üniversitede verilmekte, Türkiye siyaseti üzerine her yıl yüzlerce makale, kitap yazılmakta ve araştırma yapılmakta ve projeler yürütülmektedir.

Geç Osmanlı döneminden bu yana siyasetinde dönüşümler ve kırılmalar yaşayan Türkiye, siyaset biliminin alanın bütün alt dallarıyla ilgili araştırma ve çalışma yapma olanağı vermektedir. Halihazırdaki kapsamlı Türkiye yazını hem kaynağın zenginliğine hem de akademisyenlerin üretkenliğine işaret etmektedir. Siyasi İlimler Türk Derneği olarak sizleri karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasi tarih, siyaset teorisi ve yöntem alanlarındaki çalışmalarınızla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde buluşmaya davet ediyoruz. Ulusal kongre her iki yılda bir kez düzenlenecektir.

Kongre, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir.

Kongrenin dili Türkçedir. Kongre, doçentlik başvurusunda geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Kongreye bireysel bildiri veya panelle başvurmak mümkündür. Kongreye başvurmak için 16 Temmuz 2022 tarihine kadar bildirinizi veya panel önerinizi (panel konusu, panel üyeleri ve bildirileriyle birlikte) web sayfamızdaki ilgili formları doldurarak konferans@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. (Bildiri ve panel başvuru formlarına buradan ulaşılabilir.)

Kongreye katılmak isteyenlerin derneğe üye olması ve aidat borcu olmaması gerekmektedir. Katılım ücretinin doktoralı katılımcılar için erken kayıt durumunda 250 TL; 1 Eylül’den sonra kongrenin yapıldığı yıl 300 TL; üye öğrenciler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) için katılımın ücretsiz olması kararlaştırılmıştır. Dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilere katılım ücretsizdir, ancak doktoralı araştırmacıların bildiri sunmadan kongreye katılmak için dernek hesabına 100 TL yatırması gerekmektedir. Yol ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Dernek üyeliği ile ilgili bilgilere derneğimizin web sayfasından (www.siyasiilimler.org.tr) ulaşılabilir. Siyasi İlimler Türk Derneği’ne üye olmak için Dernekler Kanunu’ndaki koşullara uymak ve siyasi bilimler dalında çalışmalar ya da yayınlar yapmış olmak gereklidir. Üyeliğe kabul yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

SİTD yıllık aidatımız (2022 yılı itibarıyla) akademisyen üyeler için 120 TL, öğrenci üyeler için 30 TL’dir. Hesap numaramız Garanti Bankası Çağlayan Şubesi TR13 0006 2000 4030 0006 2992 04’tür. Web sitesindeki üyelik formunun doldurularak aidat ve kayıt ücreti ödemesine dair dekont ile birlikte bilgi@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru sonuçları 15 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen bildiriler için özet kitapçığı hazırlanacaktır. Tam bildiri metinlerinin 15 Eylül 2022 tarihine kadar konferans@siyasiilimler.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.