Program Kitapçıkları

Home » Program Kitapçıkları

SİTD XVII. Lisansüstü Konferansı — 2019

Siyasi İlimler Türk Derneği ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle 02 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek olan SİTD XVII. Lisansüstü Konferansı’nın program kitapçığını buradan indirebilirsiniz.

Oturum Başlıkları: ABD Siyaseti, İktidar ve Siyaset, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Siyaset, Siyasi Düşünce Tarihi, Türkiye Düşünce Tarihi, Türk Dış Politikası, Türkiye’de Yerel Siyaset, Türkiye’de Siyaset ve Seçimler, Toplumsal Cinsiyet, Kentleşme ve Kent Politikaları, AB ve Avrupa Siyaseti, Tarih ve Ekonomi, Rusya Dış Politikası, Medya ve Siyaset, Dünya Siyasetinde Yükselen Güçler, Türkiye Politik Ekonomisi, Toplumsal Hareketler, Göç Siyaseti, Güvenlik Politikaları, Türkiye’de Neoliberal Siyaset, Türk Sağı, Barış ve Çatışma Çalışmaları, Türkiye Siyasetinde Söylem Analizi, Türkiye Solu, Kamu Diplomasisi, Aydınlanma Felsefesi ve Eleştirmenleri, Modern Siyasi Felsefe.

SİTD XVI. Lisansüstü Konferansı — 2018

Siyasi İlimler Türk Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle 07 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek olan SİTD XVI. Lisansüstü Konferansı’nın program kitapçığını buradan indirebilirsiniz.

Oturum Başlıkları: Göç Çalışmaları, Bölge Çalışmaları, Kültür ve Düşünce Tarihi, Medya ve Siyaset, Barış İnşası ve Barışı Koruma, Dış Politika Analizi, Türk Dış Politikası, Popülizm, Türkiye Siyaseti, Siyaset Teorisi, Toplumsal Hareketler ve Muhalefet, Kavramsal ve Metodolojik Çalışmalarda Türkiye: Farklı Çalışma Alanlarına Türkiye’nin Vaka Olarak Katkısı, Avrupa Birliği, Türkiye Siyaseti, Kimlik ve Siyaset, Toplumsal Cinsiyet, Ekonomi Politik.