III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ

III. ULUSAL SİYASET BİLİMİ KONGRESİ 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

28-29 EYLÜL 2024

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Siyasi İlimler Türk Derneği, Türk Siyasi İlimler Derneği adıyla 1952 yılında çağdaş siyaset bilimi yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. 1960’lı yılların sonuna kadar dernek üyeleri karşılaştırmalı siyaset, siyasal düşünceler tarihi, siyaset sosyolojisi ve uluslararası siyaset gibi çeşitli alan ve konularda yayın yapmış, uluslararası literatürün başat eserlerini çevirerek Türkçeye kazandırmıştır. 1973’te Siyasi İlimler Türk Derneği adıyla tescil edilen dernek 1970’li ve 1980’li yıllarda yayın faaliyetine devam etmiştir. Derneğin merkezi 2000 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştır. Bu yeni dönemde genç araştırmacıları teşvik etmek ve genç nesille deneyimli akademisyenleri bir araya getirmek amacıyla 2003’ten itibaren her yıl SİTD Lisansüstü Konferansları düzenlenmektedir.

Deneyimli siyaset bilimcileri meslektaşları ve genç araştırmacılarla bir araya getirebilmek amacıyla 2022 yılında I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde; 2023 yılında II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Her bir kongrede 250’nin üzerinde bildiri sunulmuş, dinleyicilerle birlikte 500’den fazla akademisyen kongreye katılmıştır.

Siyasi İlimler Türk Derneği olarak sizleri karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasi tarih, siyaset teorisi ve yöntem alanlarındaki çalışmalarınızla bu yıl Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde buluşmaya davet ediyoruz.

Kongre, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir.

Kongrenin dili Türkçedir. Kongre, doçentlik başvurusunda geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Kongreye bireysel bildiri veya panelle başvurmak mümkündür. Kongreye başvurmak için 1 Temmuz 2024 tarihine kadar bildirinizi veya panel önerinizi (panel konusu, panel üyeleri ve bildirileriyle birlikte) web sayfamızdaki ilgili formları doldurarak konferans@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. (Bildiri ve panel başvuru formları ekte verilmiştir.)

Kongreye katılmak isteyenlerin derneğe üye olması ve aidat borcu olmaması gerekmektedir. Dernek üyeliği ile ilgili bilgilere derneğimizin web sayfasından (www.siyasiilimler.org.tr) ulaşılabilir. Siyasi İlimler Türk Derneği’ne üye olmak için Dernekler Kanunu’ndaki koşullara uymak ve siyasi bilimler dalında çalışmalar ya da yayınlar yapmış olmak gereklidir. Üyeliğe kabul yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

SİTD yıllık aidatımız (2024 yılı itibariyle) doktorasını tamamlamış üyeler için 400 TL, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 100 TL’dir. Hesap numaramız Garanti Bankası Çağlayan Şubesi TR13 0006 2000 4030 0006 2992 04’tür. Web sitesindeki üyelik formunun doldurularak aidat ve kayıt ücreti ödemesine dair dekont ile birlikte bilgi@siyasiilimler.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kongreye katılım ücreti üye doktoralı katılımcılar için erken kayıt durumunda 600 TL; 1 Eylül 2024’ten sonra 700 TL olarak belirlenmiştir. Üye öğrenciler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) için katılımın ücretsiz olması kararlaştırılmıştır. Dinleyici olarak katılmak isteyenler için katılım ücretsizdir. Yol ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sonuçları 10 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen bildiriler için özet kitapçığı hazırlanacaktır.

Bildiri başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Panel başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.