Etiket: Siyasi İlimler Türk Derneği

Home » Siyasi İlimler Türk Derneği
Siyasi İlimler Türk Derneği III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı
Yazı

Siyasi İlimler Türk Derneği III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

Siyasi İlimler Türk Derneği, Türk Siyasi İlimler Derneği adıyla 1952 yılında çağdaş siyaset bilimi yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. 1960’lı yılların sonuna kadar dernek üyeleri karşılaştırmalı siyaset, siyasal düşünceler tarihi, siyaset sosyolojisi ve uluslararası siyaset gibi çeşitli alan ve konularda yayın yapmış, uluslararası literatürün başat eserlerini çevirerek Türkçeye kazandırmıştır. 1973’te Siyasi İlimler Türk Derneği adıyla tescil...

XVIII. Lisansüstü Konferansı
Yazı

XVIII. Lisansüstü Konferansı

Siyasi İlimler Türk Derneği’nin XVIII. Lisansüstü Konferansı, 8 Ekim 2022’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir. Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2022.