Etiket: I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı

Home » I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Bildiri Çağrısı
Siyasi İlimler Türk Derneği II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Bildiri Çağrısı
Yazı

Siyasi İlimler Türk Derneği II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Bildiri Çağrısı

1946 yılında Mülkiye Mektebi’nin Ankara Üniversitesi’ne bağlanması ve Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alması Türkiye’de siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. İzleyen yıllarda alanın bilimsel niteliği güçlenmiş, 1952’den itibaren doğrudan siyaset bilimi alanına özgü konuları ele alan araştırmalar ve yayınlar yapılmaya başlanmıştır. 1956’da ODTÜ’de Kamu Yönetimi Bölümü, 1961’de İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset İlmi Kürsüsü, 1973’te Boğaziçi...