III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi başvuruları 15 Temmuz’a kadar uzatıldı

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan III. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi başvuruları 15 Temmuz’a kadar uzatılmıştır.

Kongre, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir.

Kongrenin dili Türkçedir. Kongre, doçentlik başvurusunda geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Kongreye bireysel bildiri veya panelle başvurmak mümkündür. Kongreye başvurmak için 15 Temmuz’a kadar bildirinizi veya panel önerinizi (panel konusu, panel üyeleri ve bildirileriyle birlikte) web sayfamızdaki ilgili formları doldurarak konferans@siyasiilimler.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. (Bildiri ve panel başvuru formları ekte verilmiştir.)

Kongreye katılmak isteyenlerin derneğe üye olması ve aidat borcu olmaması gerekmektedir. Dernek üyeliği ile ilgili bilgilere derneğimizin web sayfasından (www.siyasiilimler.org.tr) ulaşılabilir. Siyasi İlimler Türk Derneği’ne üye olmak için Dernekler Kanunu’ndaki koşullara uymak ve siyasi bilimler dalında çalışmalar ya da yayınlar yapmış olmak gereklidir. Üyeliğe kabul yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

SİTD yıllık aidatımız (2024 yılı itibariyle) doktorasını tamamlamış üyeler için 400 TL, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 100 TL’dir. Hesap numaramız Garanti Bankası Çağlayan Şubesi TR13 0006 2000 4030 0006 2992 04’tür. Web sitesindeki üyelik formunun doldurularak aidat ve kayıt ücreti ödemesine dair dekont ile birlikte bilgi@siyasiilimler.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kongreye katılım ücreti üye doktoralı katılımcılar için erken kayıt durumunda 600 TL; 1 Eylül 2024’ten sonra 700 TL olarak belirlenmiştir. Üye öğrenciler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) için katılımın ücretsiz olması kararlaştırılmıştır. Dinleyici olarak katılmak isteyenler için katılım ücretsizdir. Yol ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Başvuru sonuçları 10 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacaktır. Kabul edilen bildiriler için özet kitapçığı hazırlanacaktır.

Bildiri başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Panel başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.