HABERLER
  • Üyelik
Çarşamba, 30 Ekim 2019 18:52

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI PROGRAMI

Rate this item
(0 votes)

sitd 2019

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI 2019

2 Kasım 2019, Bilkent Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
 SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI

KONFERANS PROGRAMI

9.00-9.15             Kayıt (C-Blok Amfi Önü)

9.15-10.00           Açılış Konuşmaları (C-Blok Amfi)

Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. A. Füsun Türkmen (Siyasi İlimler Türk Derneği)

Dr. Öğr. Üyesi Berk Esen (Bilkent Üniversitesi)

10.15-12:00         I. Oturum

12.15-13.15         Öğle Yemeği

13.30-14:30         Konferans Ana Konuşması (C-Blok Amfi)

                               Prof. Dr. Ayşe Ayata

“Bir Populist Siyaset Aracı Olarak Toplumsal Cinsiyet Politikası”

14.30-14:45         Çay-Kahve Molası

14:45-16:30         II. Oturum

16:30-16:45         Çay-Kahve Molası

16:45-18:30         III. Oturum

Oturum detayları ekli programdadır.

Ulaşım bilgileri için:

https://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/transportation/

Bilkent Üniversitesi

06800 Bilkent/Ankara/TÜRKİYE

 

I. OTURUM 10.15-12.00

SALON 1 (A227):   ABD SİYASETİ

Oturum Başkanı

Füsun Türkmen (Galatasaray Üniversitesi)

  • Soğuk Savaş’ta Amerika Birleşik Devletleri Stratejisi: George F. Kennan Etkisi

Begüm Sezin Özcan (Mersin Üniversitesi)

  • ABDnin Küresel Yönetiminden Çekilmesi ve AB

Cemre Aysel (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

  • Trump Yönetimi ve Nükleer Silahlar: Yola Devam

Kaan Aksoy (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

  • Amerikan Grand Stratejisi Çerçevesinde 2018 İran Ambargosu

Melis İlayda Yarşı (Mersin Üniversitesi)

SALON 2 (A229): İKTİDAR VE SİYASET

Oturum Başkanı

Ömer Faruk Gençkaya (Marmara Üniversitesi)

Mekânda İktidarın Gözetimi ve Denetimi: Panoptikon Örneği

Serap Kayalı (Marmara Üniversitesi)

Yönetilebilirlik ve Büyük Veri Grupları: Kontrol Toplumunun Ötesi

Muhammed Yasin Sinsek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Bürokrasinin Demokratik Değerlerle Uyumu: Siyasi İktidar ve Temsili Kurumlarla İlişkiler Üzerinden Bir Değerlendirme

Leyla Sever (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Biyopolitika ve Ölüm-politikası Arasında: Bir Propaganda Aracı Olarak Ölüm

Gizem Kayahan Dal (Nişantaşı Üniversitesi)

Kırık Camlar Teorisi ve Deleuzyen Düşüncede Birey

Burcu Güler (Hacettepe Üniversitesi)

Babanın Mirası ve Öznel Anomiler: Politik Psikanaliz Açısından Bir İnceleme

Ahmed Burak Çağlar (Uludağ Üniversitesi)

SALON 3 (A230): ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE SİYASET

Oturum Başkanı

 Fuat Aksu (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Karmaşık Bir İlişki: Arap Milliyetçiliği gölgesinde FKÖ ve Sovyetler Birliği

Ali Berk Bilir (Sabancı Üniversitesi)

Şihabizm: Lübnan'da Devlet İnşa Çabası 1958-1969

Taylan Paksoy (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Filistin Kurtuluş Mücadelesinde El Fetih ve Hamas Faktörü

Vedat Dal (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arap Baharı Sonrası Suudi Arabistan Dış Politikası

Revşan Demir (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yemen İç Savaşına Çözüm Arayışları: 1962-70 Savaşı Örneği

Ayşenur Aygül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

SALON 4 (A231):   SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Oturum Başkanı

Ateş Uslu (İstanbul Üniversitesi)

Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler

Bozkurt Toral (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Nietzsche ve Gezgin: Politikada Oluşun Olumlanışı

Hayrettin Furkan Livan (Hacettepe Üniversitesi)

“Sorel’in Gölgesi”:  George Sorel’ci Mit Fikri ve Machiavelli’in Prens’i

Gülçin Sağır (Ankara Üniversitesi)

Jean-Jacques Rousseau’da Sivil Din Kavramının İdeolojiyle Olan İlişkisi

Selahattin Kıral (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar)

Ali Murat Aydın (İstanbul Kültür Üniversitesi)

SALON 5 (A329):   TÜRKİYE DÜŞÜNCE TARİHİ

Oturum Başkanı

 İlker Aytürk (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Yön Dergisinde Batı Algısı

Özge İpek Esen (Hacettepe Üniversitesi)

Batı Karşıtı Söylemin İnşâsında Yeni Bir Kavramlaştırma Deneyimi: Kadro Dergisi ve Avrupamerkezcilik (Eurocentrısm)’in Eleştirisi

Ali Kemal Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Erken Cumhuriyet, ‘’Türklük’’ ve ‘’Batılılaşma’’: Bir Paradoksun Duygular Bağlamında İncelenmesi

Hikmet Çağrı Yardımcı (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Türkiye Solunda Sınıfın Ötesinde Kimlik Algısı: 1961-1971 Dönemi TİP Yayın Organlarında Kürt Kimliğinin Tartışılması

Mine Çetin (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türkiye Özelinde Batı-dışı Kavram Tarihi Mümkün mü?

Şenol Gündoğdu (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

SALON 6 (A330):   TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Oturum Başkanı

 Hasret Dikici Bilgin (İstanbul Bilgi  Üniversitesi)

Türkiye’nin İsrail Dış Politikası: Rutinler, Kimlik ve Ontolojik Güvenlik (2006-2019)

Aslı Nur Düzgün (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin İsrail Politikası Kimliğin Reel-Politikle Mücadelesi

Selin Nasi (Boğaziçi Üniversitesi)

Türk Yunan İlişkilerinde 12 Eylül 1980 Darbesinin Etkileri

Zehra Gürsoy Mahdy ve  Fuat Aksu (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Türk Dış Politikası Krizlerinde Yasama Yürütme İlişkisi

Tuğçe Kafdağlı Koru  ve Fuat Aksu (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Devlet Dışı Aktörlerin Ekonomik Diplomasi’deki Rolü: Türk Hava Yolları Örneği Üzerinden Bir İnceleme

Kadir Burak Turgut (İstanbul Üniversitesi)

SALON 7 (A331): TÜRKİYE’DE YEREL SİYASET

Oturum Başkanı

Zeki Sarıgil (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Avrupa Birliği'nin, Türk Yerel Yönetimleri Üzerindeki İstekleri Doğrultusunda Türkiye'nin Yapmış Olduğu Reformlar ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (2004-2014)

Yaşam Balku (Akdeniz Üniversitesi)

Otoriterleşen Bir Rejimde Yerel Yönetimler: Türkiye’deki Belediyelerin Demokratik Performansı

Merve Ateş Eren (Sabancı Üniversitesi)

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Dış İlişkileri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği

Doğan Demirkıran (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Yerel Yönetimlerde Uluslararası İlişkileri Düşünmek: Kent Diplomasisi ve Barselona

İdil Alabay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

SALON 8 (T162):   TÜRKİYE’DE SİYASET VE SEÇİMLER

Oturum Başkanı

Kadir Aydın Gündüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Parti Manifestolarında Çevre Politikaları: Türkiye'de Genel Seçimlerin Analizi, 2002-2018

Beyza Sarıkoç Yıldırım (Marmara Üniversitesi)

Post-politik Çağda Post-Truth Kavramının Değeri

Onur Aslan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu’nun gündelik konuşmalarının çözümlemesi

Yağmur Lalin Akhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

SALON 9 (T164):  TOPLUMSAL CİNSİYET

Oturum Başkanı

 Berrin Koyuncu Lorasdağı(Hacettepe Üniversitesi)

Türkiye’de Erkekliğin Yeniden Üretildiği Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Eda Bulanık (Hacettepe Üniversitesi)

Savaş Hafızası ve Toplumsal Cinsiyet

Duygu Karabulut (Hacettepe Üniversitesi)

Lebensborn'dan Distopyaya: Damızlık Kızın Öyküsü

Yelda Yenel ve Gökce Gülay (Hacettepe Üniversitesi)

Göç Sürecinde Kadın

Nazlıgül Candaş (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Sistemi Meşrulaştırmanın İdeolojiler Üzerindeki Hafifletici Fonksiyonu: LGBT 

Şeyda Büşra Atalan (Hacettepe Üniversitesi)

II. OTURUM 14.45-16.30

SALON 1 (A227): KENTLEŞME VE KENT POLİTİKALARI

Oturum Başkanı

Şerif Onur Bahçecik (ODTÜ)

İnsan Haklarının Gelişim Sürecinde Kentli Hakları ve Türkiye Kentlerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Esra Balcı (Hitit Üniversitesi)

Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde Kentlerin Sosyo-Ekonomik Dönüşümü: Sorunlar ve Çözüm Yolları

Furkan Pazarcı (Hitit Üniversitesi)

Göç ve Kentleşme İlişkisinin Kültürel Yansımaları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri: Kars Örneği

Mahmut Tunç (Ardahan üniversitesi)

Kentleşme Sorunlarına Bilimsel Çözüm: Planlı Kentler, Akıllı Kentler, Eko Teknolojik Kentler

Özlem Güneruz (Hitit Üniversitesi)

Kentler’de Karbon Ayakizi Neden Azaltılmalı, Nasıl Azaltılır? Farklı Çözüm Yolları Üzerine Bir Değerlendirme

Elife Sülün Ökten (Hitit Üniversitesi)

SALON 2 (A229): AB VE AVRUPA SİYASETİ

Oturum Başkanı

 Özgehan Şenyuva (ODTÜ)

Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ Bağlamında Değişen Politik Yelpaze

Attila Gökhun Dayıoğlu (Wroclaw Üniversitesi)

Avrupa Birliği’ne Yönelik Göçün Güvenlikleştirilmesi

Çiğdem Yıldız Çakan: (Beykent Üniversitesi)

Türkiye ve AET Ortaklığının 1978 Yılında Askıya Alınması: Batı Karşıtlığı mı Ekonomik Nedenler mi?

Arda Ozansoy (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde 2005 Sonrası Yaşanan Demokrasi Sorunu

Müge Palancı (İstanbul Üniversitesi)

Göç ve Terörizm: İnşa Edilmiş Bir Bağlantı Ekseninde Avrupa’da Yükselen Popülist Sağ Söylemi Yeniden Değerlendirmek

Suzan Ezgi Kösalı ve Fuat Aksu (Yıldız Teknik Üniversitesi)

SALON 3 (A230): TARİH VE EKONOMİ

Oturum Başkanı

Berrak Burçak (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yeniden Şekillenen Dünya Ekonomisinde Türkiye’nin Rolünü Yabancı Raporlar Vasıtasıyla Yorumlamak: Thornburg Raporu Örneği

Atakan Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kooperatifçilik Yeniden: Gıda Krizlerine Karşı Türkiye’de Kooperatifçiliği Yeniden Düşünmek

Volkan Ayyıldız (Hacettepe Üniversitesi)

Merkez-Çevre Paradigmasına Eleştirel Bakış: İktisadi Değer Üzerinden Merkez-Çevre

Cansu Demir (İstanbul Üniversitesi)

John Maynard Keynes’in “[Versailles] Barışın[ın] İktisadi Sonuçları” (Economic Consequences of the Peace, 1919) İsimli Çalışması Üzerinden Geçen Bir Yüzyıla Konjonktürel Bir Bakış

Erman Harun Karaduman (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

SALON 4 (A231):   RUSYA DIŞ POLİTİKASI

Oturum Başkanı

 Sam Hirst (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Rusya Liderlerinin Siyasi İnançlarındaki Değişimler ve Bunlara Kişisel Özelliklerinin ve Dış Etkenlerin Etkisi

Evgeniia Shahin (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Avrasya Ekonomik Birliği Rusya’nın Yeni Bölgeciliği Ne Kadar Başarılı?

Nesibe Gül Kılıç (İstanbul Üniversitesi)

Rusya Federasyonunun Sovyetler Birliği Sonrası Dönemde Hazar Bölgesindeki Güç Mücadelesi Politikası

Oğuzhan Kırtıllı (Akdeniz Üniversitesi)

Çalışma ve İşbirliği Çerçevesinde Putin Rusya’sı ve AB İlişkileri

Hanife Şin (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

SALON 5 (A329):   MEDYA VE SİYASET

Oturum Başkanı

 Zafer Çeler (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Medyada “Engelli Kardeşlerimiz” Söylemi

Ali Eren Demir (Munzur Üniversitesi)

Atıf Yılmaz Sinemasındaki Dönüşümde 12 Eylül İzlerini Aramak

Esra Karabak (Hacettepe Üniversitesi)

Ayrımcılığın Türkiye’deki Futbol Programlarındaki Temsiliyeti: ‘Beyaz Futbol’ ve ‘Derin Futbol’ Örneklerinin Stuart Hall’ın Kodlama/Kodaçımı Kavramsallaştırması Bağlamında Ele Alınması

İlke Koçak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Rekabetçi Otoriter Rejimde Bir Manipülasyon Kurumu Olarak Medya: Doğrudan ve Legal Kontrolden Dolaylı ve Ekstra Legal Kontrole

Umut Koray İmamoğlu (Sabancı Üniversitesi)

Eurovision Sahnesi Çerçevesinde Şekillenen Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri

Malak Nasibli (Marmara Üniversitesi)

SALON 6 (A330):   DÜNYA SİYASETİNDE YÜKSELEN GÜÇLER

Oturum Başkanı

 Emre Demir (Hitit Üniversitesi)

Ekonomik Bağımlılık Teorisi Kapsamında Kuşak-Yol Projesi ve Altyapı Çalışmaları

Aslıhan Genç (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin Çin'in Ortaasya Politikaları Üzerindeki Etkileri

Hakkı Tarak (Mersin Üniversitesi)

ABD-Çin Ticaret Savaşları ve Ulus Devletin Yeniden Yükselişi

Melek Eyigünlü (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Japonya’nın Kuşak ve Yol Girişimine Alternatif Arayışları

Zülal Zengin (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Hindistan Dizelinin Avrupa’ya Ticaretinde Mersin’in Fiziki Ticaret Merkezi Olması

Gökberk Bilgin (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

SALON 7 (A331): TÜRKİYE POLİTİK EKONOMİSİ

Oturum Başkanı

Zana Çıtak (ODTÜ)

2001 Krizi Sonrası Oluşan Yeni Ekonomik İttifakın Türk Dış Politikasına Etkisi

İrem Aybala Gülen (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türkiye – Afrika İlişkilerinin Politik Ekonomisi: Sudan Örneği

Kaan Devecioğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Küresel Ekonomik Krizlerin Dış Politikaya Etkileri: 2008 Krizi Türkiye Örneği

Leyla Karakış (Sakarya Üniversitesi)

Stratejik Derinlik’ten Yerli ve Milli Ekonomi’ye

Muhammed Yusuf Yılmaz (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Azerbaycan`da Modernleşme ve 2. Dünya Savaşından Sonraki Dönemde Sosyal ve Siyasal Dönüşüm: Türkiye ile Karşılaştırma

Tural İsmayilzada (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

SALON 8 (T162):   TOPLUMSAL HAREKETLER

Oturum Başkanı:

Meral Uğur Çınar (Bilkent Üniversitesi)

Hükümet Yanlısı Sokak Aktivizmi: Bir Protesto Biçimi

Şeref Anıl Kahvecioğlu (Çankaya Üniversitesi)

Türkiye’de 1980 Sonrası Kadın Hareketinin Politiği: Bastırılmışın Geri Dönüşü

İlkim Tuğçe Biter (Hacettepe Üniversitesi)

Osmanlı Devleti Dönemi Kadın Hareketleri: Ermeni Sahnesi Örneği

Fevzi Can Gürüz (Hacettepe Üniversitesi)

Uluslararası Platformda Yerel Etnik Hareketlerin Farklı Algılanmasının Nedenlerinin Zapatista ve PKK Oluşumları Üzerinden Karşılaştırılması

Yüksel Yasemin Altıntaş (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

SALON 9 (T164):   GÖÇ SİYASETİ

Oturum Başkanı

Burak Bilgehan Özpek (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Göç Çalışmaları “Uluslararası Göç ve Göçmen Sorunları: Türkiye Örneği”

Ahmet Yeten (Hitit Üniversitesi)

‘Soyut Kriz’ Üretimi ve Düzensiz İnsan Hareketliliği

Hakkı Ozan Karayiğit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Uluslararası Göçün Liberal Devlet Felsefesi ve Etik Kavram Perspektifinden Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği

Harun Bıçakçı- Cuma Yıldırım (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Risk Toplumu Bağlamında Ekolojik Mültecilik

İbrahim Oğulcan Erayman (Uludağ Üniversitesi)

Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Sosyal Entegrasyonu İçin Eğitim Politikalarının Analizi: Dolapdere Örneği

Melek Özlem Ayas (Beykent Üniversitesi)

III. OTURUM 16.45-18.30

SALON 1 (A227):   GÜVENLİK POLİTİKALARI

Oturum Başkanı

Çağlar Kurç (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Savaş Robotu Olarak Otonom Silah Sistemleri Ve Uluslararası İnsancı Hukuk

Adem Özer (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme Teorisi ve Suriye’de Türkiye’nin Güvenlikleştirme Politikaları

Faruk Kılıç (Ege Üniversitesi)

Uluslararası İnsancıl Hukukta Sivil-Muharip Ayırımı ve Yasadışı Muharip Sorunu

Erdinç Özdemir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Hükmedilmeyen Mekânlar ve Afrika'daki Silahlı Grupların Varlık Mücadelesi: Mali'de İslami Mağrip El-Kaidesi (İMEK) Örneği

Abdoulaye Ibrahim Bachir (Ankara Üniversitesi)

 “Güzel Ruhlar” Savaşıyor: Orta Doğu’daki Devlet Dışı Silahlı Gruplara Kadın Katılımı

Dilruba Taş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

SALON 2 (A229):   TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL SİYASET

Oturum Başkanı

Hasret Dikici Bilgin (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Türkiye’de Eğitimin ve Ebeveynliğin Neoliberal Dönüşümü

Begüm Sonbahar (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Neoliberal Yönetimsellik ve Paramilitarizm: Türkiye’de Koruculuk Sistemi

Firdevs Ezgi Günok (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Değişimin Çocuk ve Oyuncak Üzerinden Okunması

Fatih Diler (Hacettepe Üniversitesi)

Türkiye’de Neoliberal ve Muhafazakâr Politikalar Kesişiminde Kadın Emeği

Banu Topaktaş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Türkiye ve Slovenya’da Kademeli Olarak Gerçekleştirilen Özelleştirmeler

Ali Baydarol (Sabancı Üniversitesi)

SALON 3 (A230): TÜRK SAĞI

Oturum Başkanı

 İlker Aytürk (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türk Milliyetçiliğinin Bir Bağlamsal Analizi: Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli

Arzu Opçin-Kıdal (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Çelişkilerin Ortaklığı: Evrensel ve Özgün Boyutlarıyla Türk Usulü Yeni Sağ ve Özal

Elifcan Çoruk (Hacettepe Üniversitesi)

Siyasi Travma ve Sonuçları: Ülkücü Hareketin 12 Eylül 1980 Sonrası Hapishane Anlatıları

Gökhan Şensönmez (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türkiye’de Demokrasinin Konsolidasyonu ve Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri: Demokrat Parti’nin Selefleri Aksine Başarılı Olmasına Zemin Hazırlayan Etkenler ve Sonrası Türk Siyasal Hayatına Etkileri

Selen Tosun (Haliç Üniversitesi)

Türkiye Varlık Fonu: Politik bir Canavar mı yoksa Finansal bir Yatırım Aracı mı?

Tibet Gür (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

SALON 4 (A231): BARIŞ VE ÇATIŞMA ÇALIŞMALARI

Oturum Başkanı

Efe Tokdemir (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Liberal ‘Tarafsızlık’ Miti: BM’nin UNOSOM Müdahalesi

Ardahan Özkan Gedikli (Koç Üniversitesi)

Barış İnşa Süreçlerinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Melez Barış

Efser Rana Coşkun (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

AB ve Rusya’nın Sırbistan-Kosova Sorunu Bağlamında İşbirliği ve Çatışma Olasılıkları

Meriç Ergündüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Barışı Korumada Kadını Rolü

Özlem Özkan (Ankara  Üniversitesi)

Körfez Dinamiğinin Afrika Boynuzuna Etkisi

Rengin Yavuz (Uşak Üniversitesi)

SALON 5 (A329):   TÜRKİYE SİYASETİNDE SÖYLEM ANALİZİ

Oturum Başkanı

Kadir Dede (Hacettepe Ünivrsitesi)

Yeni Türkiye Söyleminin Farklı Siyasal Akımlar Tarafından Kullanılışı: Ziya Gökalp, Doğan Avcıoğlu ve AKP’nin Söylemlerinin Karşılaştırılması

Ahmet Aykut Altay (Akdeniz Üniversitesi)

AKP Döneminde Anti-Amerikancı Söylemin Yükselişi

Tümay Güllüoğlu (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Türkiye’de Siyasal Değişimler ve Yer İsimleri

Doğuş Düzgün (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

28 Şubattan Bugüne Biz ve Öteki Tartışması; Başörtüsü Örneği

Ebru Girgeç (Yozgat Bozok Üniversitesi)

SALON 6: TÜRKİYE SOLU

Oturum Başkanı

 Berk Esen (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

12 Eylül 1980 Darbesi Sonrası Bülent Ecevit’in Türkiye Sosyal Demokrasi Hareketindeki Yeri

Ahmet Bayar (Bayburt Üniversitesi)

“Ortanın Solu”ndan “Demokratik Sol”a: Cumhuriyet Halk Partisi’nde İdeolojik Değişim 1965-1972

Ali Açıkgöz (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

1960-71 Döneminde Türkiye Sosyalistlerinin Kürt Meselesine Bakışını Okumak

Enes Ateş (Mardin Artuklu Üniversitesi)

12 Eylül 1980 Sonrası Sosyal Demokrasi ve SHP’nin İdeolojik Kimliğini Yeniden Düşünmek

Kerem Hocaoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Devrimcilikte Bir Süreklilik: CHP’de Ortanın Solu Açılımı

Onur Alp Yılmaz (Ankara Üniversitesi)

SALON 7 (A331):   KAMU DİPLOMASİSİ

Oturum Başkanı

Fuat Aksu (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Bir Küresel Aktör Olarak Türkiye: Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler Açılımı

Anıl Kuleli (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Suriye Savaşında Bir Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Medya

Duygu Nil Özer (Akdeniz Üniversitesi)

Self-determinasyon ve Yeni Kamu Diplomasisi: İskoçya ve Katalonya'nın Karşılaştırmalı Analizi

Eda Cebeci (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Yeni Nesil Bir Yumuşak Göç Olarak Dijital Diplomasi ve Türkiye

Buğrahan Çelik (Mersin Üniversitesi)

Türkiye-Afrika İlişkileri ve Türkiye’nin Afrika’daki Sağlık Diplomasisi: Sudan Örneği

Cihan Çaça (Mardin Artuklu Üniversitesi)

SALON 8 (T162): AYDINLANMA FELSEFESİ VE ELEŞTİRMENLERİ

Oturum Başkanı

Ateş Uslu (İstanbul Üniversitesi)

Anti-Entelektüelizm Kavramının Tarihsel Gelişimi

Murat Peşteli (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Aydınlanma Çalışmalarına Yönelik Farklı Yaklaşımlar

Mustafa Kemal Sağlam (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Aydınlanma Çağı’nda Seküler Bir Kavram Olarak İlerleme

Büşra Kabil (Hitit Üniversitesi)

Modern Felsefede Aklın Kurnazlıkları: Durum ve İmkânlar

Ziya Dinçsoy (Ankara Üniversitesi)

SALON 9 (T164): MODERN SİYASİ FELSEFE

Oturum Başkanı

 Gülşen Seven (TED Üniversitesi)

Sınıfın Liberal Hali: Frederic Bastiat’ın Yağma Kavramı Çerçevesinde Devlet ve Sınıflar

Tuna Saral (Ankara Üniversitesi)

Bauman’ın “Bahçıvan- Avlak Bekçisi” Kavramıyla Toplumsal Dışlanmayı Anlamak

Dilan Beyazköy (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Marksizm ve Uluslararası İlişkiler: Dışlama ve Dâhil Olmama Problemi

Cenker Kuzgun (Ege Üniversitesi)

Milliyetçiliği Anlayabilmek: Milliyetçiliğe Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar

Davut Taş (Beykent Üniversitesi)

Savaş Sanatı’nın İki Farklı Açısı: Jomini ve Clausewitz

Şeyda Öcal (Mersin Üniversitesi)

Read 2416 times Last modified on Cuma, 01 Kasım 2019 18:54
Login to post comments

S5 Box

Üye Giriş

Hoş Geldiniz...

Yine Bekleriz...

ÜYELİK